Zde  najdete  aktuální  nabídku použitých telefonů, bezvadný stav, záruka


Úvodní stránka

O  firmě 

Telefony

Servis

EZS

PCO

Trezory
 

Napište nám 

Kontakty


Požární kouřový hlásič pro domácí  použití. Tento detektor je založen na  principu optické detekce kouře  a rychle reaguje  na vznikající požár.
 V případě, že senzor hlásiče zaregistruje ve střežené místnosti kouř, spustí siréna akustický signál.
Zařízení lze jednoduše testovat a ověřit tak funkčnost přístroje i baterie. Montáž se provádí připevněním   na strop místnosti nejlépe  nad místo s v rizikem vzniku požáru. Požární hlásič je napájen baterií 9V


Cena včetně montáže  :  850 Kč
( V Děčíně )


Ministerstvo vnitra připravilo novou vyhlášku o technických podmínkách požární ochrany staveb č. 23/2008 Sb.
 podle které by všechny nově postavené byty a rodinné domy měly být vybaveny požárními hlásiči.

Vyhláška nabyla účinnosti k 1.7. 2008

Drtivá většina smrtí při požárech je příčinou udušení. Ať již jde o samovznícení televizoru či jiné domácí elektroniky, ledničky, či jen zapálení předmětů svíčkou, cigáretou a nebo špatnou obsluhou kamen či kotlů, velmi často je průběh podobný. Začínající požár spotřebuje většinu kyslíku v uzavřené místnosti, nahradí je kysličníkem uhelnatým , takže postižená osoba většinou zemře otravou kysličníkem uhelnatým ve spánku.

Poslat