Zde  najdete  aktuální  nabídku použitých telefonů, bezvadný stav, záruka

Úvodní stránka

O  firmě 

Telefony

Servis

EZS

PCO

Trezory
 

Napište nám 

Kontakty


MĚSÍČNÍ POPLATKY ZA SLEDOVÁNÍ  EZS  
 
NA PULTU CENTRALIZOVANÉ OCHRANY 
A SLUŽBY S TÍM SPOJENÉ

 

S platností od 1. 1.  2010 jsou měsíční poplatky za sledování  zabezpečovacích  zařízení na pultu centralizované ochrany a služby s tím spojené stanoveny takto:

1a/        paušální poplatek   665,80Kč  +  20%DPH  133,20Kč  =        799.- Kč
             ( připojení na PCO  prostřednictvím sítě Telefonica O2)
1b/        paušální poplatek   749,10Kč  +  20%DPH  149,90Kč  =         899,-Kč

             Při instalaci GSM modulu včetně SIM karty Vodafone
             Navýšení základní ceny je na pokrytí paušálu SIM karty
         

             Sleva z poplatku 1a/  ve výši 50% je poskytována objektům bydlení  
   a rekreace, příspěvkovým a rozpočtovým organizacím při současném  
uzavření smlouvy se závazkem na 24 měsíců.  

          

             2a/        pravidelná měsíční zkouška s vyhodnocením
             (doporučujeme pro peněžní ústavy, směnárny , klenotnictví, herny )
             141,60Kč v Děčíně           + 20%  DPH    28,40 Kč      =  170.- Kč
             191,60Kč  mimo Děčín    +  20% DPH     38,40Kč        = 230.- Kč
2b/        pravidelná měsíční údržba a kontrola stavu EZS
             ( celková důkladná prohlídka všech částí systému , dotažení
             svorek , údržba a čištění sirén,  akumulátoru atd.)
             70,80Kč   v Děčíně         + 20%  DPH     14,20 Kč      =    85.-Kč   
             83,30Kč   mimo Děčín    + 20% DPH      16,70Kč       = 100.- Kč

 

3/         kontrola a zkouška činnosti EZS po 90 dnech  ( měs.  poplatek )
            133,30Kč  v Děčíně         + 20% DPH     26,70 Kč        = 160.-Kč
            (cena údržby se zkouškou je 399,90Kč   + 20 % DPH )  
             175,00Kč  mimo Děčín   +20% DPH     35,00K č         = 210.-Kč
            (cena údržby se zkouškou je 525,00 Kč  + 20 % DPH )

4/        kontrola zapnutí alarmu ve stanoveném čase
                                       100.-      +  20% DPH   20,- Kč      =  120,-Kč

5/        sledování zapnutí a vypnutí + výpis příchodů a odchodů
                                      
100.-      +   20% DPH  20,- Kč     =   120,-Kč 

6/        periodický test systému bez zásahu obsluhy
                                       
50,-       +  20%  DPH  10,-Kč       =   60,-Kč

 

Poplatky v bodech 2-6 jsou na uvážení zákazníka, zda o některou z doplňkových služeb má zájem. Bod 4-6 nelze poskytnout při připojení jen pomocí GSM modulu.

 

Poslat