Zde  najdete  aktuální  nabídku použitých telefonů, bezvadný stav, záruka

Úvodní stránka

O  firmě 

Telefony

Servis

EZS

PCO

Trezory
 

Napište nám 

KontaktyPult centralizované ochrany, dále PCO
je v podstatě pracoviště vybavené
výpočetní technikou a uzpůsobené
pro nepřetržitý provoz.
PCO komunikuje se zebezpečovacími
ústřednami v jednotlivých objektech a vyhodnocuje došlé zprávy.

Práci operátorů PCO provádějí speciálně vyškolení pracovníci a společně s
moderní elektronikou dohlížejí trvale na
bezpečí majetku i ososb.

Přenos zpráv na PCO je zajišťován po
telekomunikační síti a to jak pevných linkách
tak po sítích GSM pomocí
GSM modulů. 
Lze tedy zajistit trvalou
ostrahu objektu prakticky kdekoliv,
ať v centru města či na samotě u lesa.

Na PCO jsou přenášeny jak signály
poplachové tak servisní, čímž je zajištěn
bezchybný provoz celého systému.

Operátor PCO při obdržení zprávy postupuje
v souladu s instrukcemi  pro příslušný objekt.

Jedná li se o servisní zprávu kontaktuje
odpovědnou osobu a techniky firmy.

Obdrží-li  poplachovou zprávu vyšle hlídku
bezpečnostní složky a uvědomí o situaci
 příslušnou odpovědnou osobu.
Zásahová vozidla provedou v nejkratší možné
době bezpečnostní opatření v objektu.


Ceny za připojení EZS na PCO