O firmě  / Zabezpečovací technika  / Pult centrální ochrany  /Trezory Mobilní telefony   /  Zastavárna   /  Muzeum  
  Mobil pro seniory / Opravna  telefonů  / Odblokování  / Prodej použitých telefonů  / Paměťové karty  SMS brána
  Bluetooth hands free  /  Bluetooth mini hands free    /   Zpětný odběr akumulátorů    /  Úvodní stránka  / Kontakt

PRODUKTYInstalace bezpečnostních systémů¨provádíme vždy v souladu s požadavky zákazníka tak, 
 aby nebyl narušen vzhled interiéru. Kabelové rozvody lze umístit do instalačních lišt, nebo 
 pod  omítku, popřípadě kombinací obou způsobů.       Kabely umíme také schovat !!

Veškeré montážní práce probíhají s neobyčejným ohledem 
na zachování pořádku a čistoty v objektu. 

Tuto práci mohou vykonávat  pouze vrcholově vyškolení odborníci
 za použití speciální instalační technologie !


Při  pokládce rozvodů   je  nezbytná  obzvláště  vysoká pečlivost, 
 protože  i  zdánlivě   nepatrné  poškození vodičů   může v budoucnu
  způsobit závažné poruchy na systému  a ohrozit jeho funkčnost.     
 
Proto
v žádné případě nedoporučujeme, svěřit  tuto práci osobám, 
nebo pracovníkům s absencí znalostí této  problematiky !
 


                   
                                                                 

   .
 

SLUŽBY

CENY

KONTAKTY